Projekty staveb
Ing. Jiří Kulhánek
Ing. Romana Kulhánková

Nabízíme tyto služby v oblasti projektování a realizace staveb:
 • Projektová činnost
  • architektonický návrh stavby (studie)
  • projektová dokumentace pro územní řízení
  • projektová dokumentace pro stavební řízení nebo ohlášení stavby
  • projektová dokumentace pro provedení stavby
  • dokumentace pro výběr dodavatele stavby
  • dokumentace stávajícího stavu (pasport)
  • vizualizace
  • studie zastínění
  Rozsah oborů projektové činnosti:
  rodinné domy, bytové domy, administrativní stavby, mateřské školy, základní školy, provozovny
 • Inženýrská činnost
  • obstarání vstupních podkladů
  • obstarání stanovisek a vyjádření nutných pro územní a stavební řízení
  • podání žádosti o územní a stavební řízení
  • spolupráce při územním a stavebním řízení
  • spolupráce při kolaudaci stavby
  • výkon autorského dozoru při provádění stavby
  • výkon technického dozoru investora při provádění stavby
 • Další služby
  • rozpočty staveb
  • spolupráce při vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby
  • poradenství a konzultace
  • zajištění inženýrsko geologického a radonového průzkumu stavebního pozemku
  • zajištění dodávky drobných stavebních prací